Fixa din propeller 

Då och då kommer propellern på vår båt att ta stryk. Detta är inget ovanligt och det är en bra idé att laga propellern så fort en skada uppmärksammats. En hel och frisk propeller kommer att påverka vår båts andra egenskaper mycket positivt. Genom att ha ett vakande öga på propellern kan vi förhindra att motorn och dess tillhörande växelhus slits i onödan och vi kan förlänga dess livslängd samt att en skadad propeller påverkar vår bränslekonsumtion avsevärt. Genom att hålla ett vakande öga kan detta undvikas. En hel propeller – propellerteknik – är att föredra för att öka båtens livslängd.  

Tecken på skadad propeller 

Det finns många bakomliggande orsaker till att vår propeller har kommit att ta skada. Allt från grundstötning, till att du råkat stöta i något men inte allra minst när åldern gör sig påmind. Det finns ett flertal saker vi kan hålla koll på för att komma underfund med om vår propeller är skadad eller om det fungerar korrekt. Att det rycker och drar i ratten under färd, kännbara vibrationer samt att det uppleves som lätta skakningar i båten är några få, av många, tecken på att din propeller är i behov av en reparation. Att köra med en trasig propeller kan komma att skada växelhuset och kostnaderna kan bli mycket höga. 

Att laga din propeller själv 

Självklart är det fullt möjligt att laga en propeller på egen hand. Detta är däremot ett arbete som kan komma att kräva en stor dos tålamod, kunskap samt de rätta verktygen som kan komma att behövas. Har bladen ådragit sig några enkla bucklor kan du på egen hand välja att knacka ut dess själv. Var noga med att samtliga blad är någorlunda lika varandra för att skapa en god balans. Att laga en propeller är däremot mycket svårt att göra på egen hand och det främsta tipset är att välja att lämna in den till proffsen. 

Lämna över till proffsen 

Det är lite pill och fix med att laga en propeller. En verkstad som är specialiserade på detta hjälper dig. Hur går då en reparation till? Det beror helt på vad som önskas laga och vad din propeller är i behov utav. Det första steget är att propellern riktas utefter den formen som var ursprungligen för att därefter kunna klargöra vilka delar som saknas, vad som är skadat. Delarna som är skadade eller saknas svetsas samman för att sedan när de åter är på plats slipas, poleras och balanseras och din propeller är som ny igen. Detta är ett jobb som inte tar allt för lång tid att utföra och samtliga som upptäckt att propeller har ådragit sig en skada uppmanas till att fixa detta.