Vad du bör veta om diskdesinfektorer

Diskdesinfektor

En diskdesinfektor kan enkelt förklarat beskrivas som en mycket stor diskmaskin som inte endast diskar utan även desinfekterar disken. Emellertid används en diskdesinfektor ytterst sällan för att hantera vår “vanliga” disk i form av hemmets tallrikar, grytor och bestick. Det är i och för sig inte något som förhindrar att vi använder oss av en diskdesinfektor i hemmet, men det är något överdrivet för de flesta hushåll. För de flesta av oss är det mer än tillräckligt med en ordinär diskmaskin för att hantera hemmets diskbestyr.

En diskdesinfektor används huvudsakligen inom näringslivet och inte i privata sammanhang. Diskdesinfektorer är i huvudsak en industriprodukt och används vanligen inom sjukvården. Där används diskdesinfektorer för att rengöra och desinfektera sjukvårdsutrustning som till exempel sjukvårdsinstrument, skålar men även mer komplex utrustning som narkosutrustning. Inom sjukvården är det en förutsättning att man använder sig av diskdesinfektorer om man vill hålla en god hygien.

Hur en diskdesinfektor fungerar

I grund och botten fungerar en diskdesinfektor som en mycket modern diskmaskin. Men det kan sägas vara en diskmaskin på steroider. Förutom att den har en mycket god rengöringsförmåga är den, till skillnad från en vanlig diskmaskin, inte nöjd när disken är rengjord. Efter rengöringen tar desinfektionen vid. Disken ska inte endast vara ren, den ska även vara desinfekterad.

Att disken ska vara desinfekterad innebär att den ska vara fri från eventuella bakterier, virus och andra mikroorganismer vilka kan sprida smittor. De verktyg och annan utrustning som diskas ska kunna användas vid till exempel operationer utan att det finns någon risk för att det finns kvarvarande smittämnen. Sjukvårdspersonalen måste kunna lita på att den utrustning som de använder sig av alltid är desinfekterad. Det ställs därför mycket höga krav på de diskdesinfektorer som används inom sjukvården.

Att köpa en diskdesinfektor

När man ska köpa en diskdesinfektor är det viktigt att man gjort en grundlig behovsanalys av hur diskdesinfektorn ska användas i den egna verksamheten. Det är stora skillnader mellan olika diskdesinfektorer och det finns inte någon enskild modell som passar för alla verksamheter. Detta gäller såväl med avseende på funktioner som på kapacitet, där det är stora skillnader mellan olika märken och modeller av diskdesinfektorer.

En bra utgångspunkt är att ha ett väl genomtänkt och skriftligt upphandlingsunderlag där det klart framgår vilka behov man har. Detta underlag presenterar man för den säljare eller tillverkare som man vänt sig till. De kan därefter presentera vilka diskdesinfektorer som passar in på kravbilden och även lämna en prisuppgift. Med detta i handen har man som inköpare ett bra underlag för att köpa in rätt diskdesinfektorer till den egna verksamheten.